Godin Hestia

Hestia, godin van vuurplaats en de tempel. Godin van de meditatieve wijsheid

Vuurvrouw!

Rust – acceptatie – essentie – intuïtieve wijsheid – dienstbaarheid – reflectie – harmonie

Wie was deze godin?

Hestia is de oudste dochter van de Oergoden Cronus en Rhea. Zij is o.a. de zus van Demeter, Hera en haar jongste broertje Zeus. Zij is een onafhankelijke godin die nimmer een man heeft begeerd. Wel zitten Apollo en Poseidon enige tijd achter haar aan. Maar als zij zich bij Zeus voor de voeten werpt en smeekt om niet meer lastig te worden gevallen en de eed wil afleggen van eeuwige maagd, knikt Zeus en stemt hiermee in. Zo blijft Hestia als de eeuwige maagd op de Olympus wonen waar ze een teruggetrokken leven leidt en zich niet direct met mannen of de gebeurtenissen op aarde bemoeit.

Rust

Hestia leert je om tot rust te komen.

Onder invloed van Hestia wordt huishoudelijk werk geen nare klus, maar een manier om ook in jezelf weer orde te scheppen. Hestia maakt van haar huis een serene tempel. 

Acceptatie

Onder invloed van Hestia accepteer je dat er frustraties zijn, zonder gefrustreerd te raken.

Bij Hestia s haardvuur kun je je verwarmen en je pijn doorleven en verzachten. Pas daarna kun je zien wat deze pijnlijke verliezen je ook aan kostbaars hebben opgeleverd, in de vorm van levenswijsheid, verdieping van relaties, bijzondere wendingen.

Essentie

Hestia leert je de waarde van eenvoud en soberheid. Door afstand te doen van materiële genoegens en uiterlijke opsmuk, kom je dichter bij je essentie. Vasten kan daarbij helpen.

Hestia leert je om je aandacht naar binnen te richten. Ze helpt je bij de juiste innerlijke concentratie bij gebed en meditatie. Zoals het stil is in het oog van de orkaan, geeft Hestia je houvast te midden van de dagelijkse drukte en chaos.

Intuïtieve wijsheid

Een Hestia-vrouw accepteert dat ze niet overal en altijd meteen een antwoord of oplossing voor hoeft te hebben. Ze heeft er geen probleem mee om een tijdje te verkeren in een staat van niet-weten. Zij ervaart een situatie door in zichzelf te kijken en intuïtief aan te voelen wat er aan de hand is.

Dienstbaarheid

Hestia maakt je ervan bewust dat het uiteindelijk niet om jou gaat, maar om het grotere geheel of hogere doel. Dienstbaarheid betekent het geheel dienen zonder jezelf op de voorgrond te zetten. Als Hestia actief is in een vrouw, dan besef je dat je een kleine schakel bent in het grote geheel.

Reflectie

Een Hestia-vrouw is graag op zichzelf. Ze heeft tijd nodig om zich terug te trekken in haar huis om tot rust te komen en te reflecteren op haar leven. eter horen. Ze geniet in stilte van de stilte.

Harmonie

Een Hestia neemt haar emoties serieus, omdat ze weet dat emoties onderdrukken geen zin heeft. Ze blijft even stilstaan bij de emotie en wacht tot die weer is afgezakt.

Een typische stressreactie van Hestia is terugtrekken

Hestia’s schaduwzijden zijn: onzichtbaarheid – isolement

Uitdagingen zijn:

  • meer laten horen
  • uit de comfort zone komen